Причини

Причините за алкохолната зависимост включват генетични, физиологични, социални и фактори от околната среда, които имат отношение към ефектите върху тялото и поведението. Обикновено алкохолната зависимост се развива постепенно, но при някои индивиди зависимостта се проявява още с началото на алкохолната консумация. Тесните механизми, по които се развива алкохолна зависимост все още не са напълно изяснени.

Гените са отговорни за активността на ензимите, разграждащи алкохола, но тези ензими се повлияват също и от ранното начало на приема. Наследствено предразположени идивиди имат склонност да започнат прием в по-ранна възраст. Значение имат и някои психологически фактори като особеностите на типа личност, чувство на малоценност, повишена самокритичност, емоционална неустойчивост и други. Тук могат да се посочат и някои психични разстройства – депресии, страхово-тревожни и фобийни състояния, при които има повишен риск от развитие на алкохолна зависимост.

С времето алкохолът може да промени чувствителността на ензимите, участващи в разграждането му, което води до чисто физическа зависимост. Колкото по-висока е активността на ензимите, толкова по-висок е прагът на толеранс към спиртните напитки. Това означава, че индивидът може да приема по-големи количества без да усеща ефекта на алкохола.

Променят се структурата и химичните процеси в мозъка. Нарушен е балансът на невромедиаторите – веществата, които осигуряват връзките между отделните клетки на мозъка и се формират нови връзки между клетки, които нормално не се срещат. Това води до промяна в изпитването на удоволствие, преценката, задръжките, контролът върху поведението. В крайна сметка при продължителен прием може да се стигне до пълна деградация на личността.