Рискови фактори

Наследствено предразположение – лица, чиито родители са имали проблем с алкохола, са по-склонни да развият зависимост.

Пол – мъжете имат по-висок риск от алкохолна зависимост.

Възраст – хора, които са започнали употреба в по-ранна възраст, имат по-висок риск от развитие на алкохолизъм.

Расова принадлежност – например при някои Индиански племена активността на ензимите, които разграждат алкохола, е по-ниска. Това води до по-малка консумация, следователно и по-нисък риск от зависимост.

Психични заболявания и особености на личността – основно депресии, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства, фобии могат да станат причина за започване и развиване на зависимост от алкохол.

Психични травми и хиперактивност в детска възраст – доказано е, че рискът от алкохолна зависимост е по-висок при хора, претърпяли травмиращи събития в детска възраст. Прояви на агресия, невъзможност за концентрация на вниманието, импулсивност в детска възраст също могат да са индикатори на повишен риск. Психичните травми и при възрастни в рамките на пост-травматичното стресово разстройство могат да дадат началото на алкохолна зависимост.

Социални и културални фактори – наблюдение на консумация в семейството, приятелския кръг, народопсихология. Българите са на първо място в Европейския съюз по средна седмична консумация. От значение е и демонстрацията на алкохолен прием в различни предавания, филми, компютърни игри, без да се обрисува като проблем.