Симптоми

Симптомите на алкохолизма включват:

 • Невъзможност за ограничаване на количеството приеман алкохол
 • Усещане за необходимост от алкохол
 • Повишен прием за постигане на същия ефект
 • Чувство на срам и прикриване на употребата
 • Изпитване на симптоми на абстиненцията – гадене, изпотяване, треперене
 • Намалена памет, бели петна в паметта
 • Прием на алкохол в определени часове от деня
 • Юридически, финансови или проблеми в личните и професионалните взаимоотношения
 • Загуба на интерес към други занимания

Според дефиницията на СЗО увреждаща алкохолна консумация има при изпълнение на 1 от 2-та критерия:

1.Количество

 • 21 стандартни питиета/седмично – за мъже
 • 14 стандартни питиета/седмично – за жени

2.Честота

 • Повече от 5 дни/седмично (независимо от вида и количеството)

За 1 стандартно питие се приема

 • малка халба бира
 • чаша вино (с умерен градус)
 • 20 мл концентрат

Дългосрочни ефекти, свързани с употребата на алкохол

Алкохолът вреди на всички органи и системи. Соматичните ефекти – ефектите върху тялото – включват многобройни заболявания:

 • Чернодробна цироза, която може да доведе до рак на черния дроб
 • Панкреатит, който може да доведе до рак на панкреаса
 • Полиневропатия – заболяване на периферните нерви
 • Епилепсия
 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Язвена болест
 • Недохранване
 • Импотентност
 • Стерилитет
 • Повишен риск от рак на млечната жлеза и при двата пола
 • Кетоацидоза – остро повишаване на кетоните в кръвта
 • Анемия
 • Остеопороза
 • Намален имунитет

Психичните ефекти, които са вторични по отношение на алкохолната употреба, често са обратими при пълно преустановяване на консумацията и включват:

 • Деменция
 • Намалени социални умения – например разчитане на лицевия израз на емоциите у другите хора, неразбиране на хумор
 • Депресии
 • Тревожни разстройства
 • Паническо разстройство
 • Психози
 • Повишен риск от самоубийство

Често алкохолизъм може да се развие на фона на друго психично заболяване, т.е. поради психичното заболяване вторично се развива вредна употреба и зависимост. Такива са например депресия, булимия, посттравматично стресово разстройство, биполярно афективно разстройство, шизофрения и други.

Социални ефекти се дължат на личностните промени и могат да доведат до различни криминални прояви – агресия в обществото и в семейната среда, шофиране в нетрезво състояние и т.н. Загубата на работното място може да доведе до финансови проблеми, могат да възникнат семейни проблеми, включително да се стигне до разтрогване на брак, създаване на неблагоприятна среда за подрастващите

Абстинентно състояние
Може да бъде потенциално смъртоносно, ако не се лекува правилно. Симптомите се появяват внезапно 2-3 дни след прекратяването на употребата и са най-интензивни на 4-5 ден. По-изразени са нощем. Обикновено острата фаза продължава 1-3 седмици, а в следващите 3-6 седмици се наблюдават остатъчни явления. Характерни са:

 • Тревожност
 • Животозастрашаващи гърчове
 • Тремор
 • Халюцинации – предимно визулани с неприятно съдържание
 • Сърдечна недостатъчност
 • Делир – обърканост, диария, инсомния (безсъние), кошмари, висока температура, учестена сърдечна дейност, високо артериално налягане, параноя

Важно е да се отбележи, че употребата на алкохол по време на бременността води до т.нар. алкохолен фетален синдром (АФС), който представлява комплекс от психични и физични симптоми у новородените.

Диагноза
За диагностика на хронична употреба на алкохол служат данните за употребата, прояви на абстинентно състояние и биохимични маркери – повишена активност на чернодробните ензими гама-глутамин транспептидаза (гама-ГТ), АСАТ и АЛАТ. Те не могат да определят зависимост, а само остра или хронична интоксикация. Психиатричните изследвания са насочени към диагноза на хронична злоупотреба и зависимост и се провеждат под формата на въпросници.