град: Шумен

Име: Д-р Нели Николова Тодорова
Специалност: Психиатрия
Медицинско заведение: Държавна психиатрична болница - с. Царев брод; Частен кабинет - гр. Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 21
Допълнителна информация: