Защо ни има

  • Алкохолният проблем бива осъзнаван едва в 10% от зависимите и в още по-малък процент от тях се търси помощ преди настъпването на остър медицински инцидент.
  • Няма клинична пътека по здравна каса за лечение на такива състояния.
  • Покрай един алкохолно зависим страдат още 5-8 души негови близки.
  • Веднъж засегнати от проблема, повечето хора не се излекуват;
  • Местата за лечение на алкохолната зависимост са изключително малко;

Според данни от проведеното от „Лига на умерените” проучване сред представители на обществено значими професии:

  • 1/3 от мъжете и 1/10 от жените в България консумират рисково високо количество алкохол на седмична база;
  • Близо 35% от респондентите нямат ясен критерии какво е НЕ РИСКОВА консумация на алкохол;
  • 91% от респондентите не биха ограничили консумацията си на алкохол;
  • Повече от половината от респондентите смятат, че проблема с алкохолната зависимост се пренебрегва и неглежира;