Управителен съвет

На проведеното на 08 август 2012 година първо Общо събрание на Сдружение „Лига на умерените” бяха избрани ръководните органи на Сдружението.

Управителният съвет на Сдружение „Лига на умерените”се състои от трима души, както следва:

1. Д-р Мила Дукова – Председател
2. Д-р Атанас Пелтеков – Заместник-председател
3. Доц. Рени Йотова – член на Управителния съвет

Управителен съвет 12

Д-р Мила Дукова е родена на 7 април 1969 г. в град София.

През 1986 год. завършва средното си обазование в 119 СОУ „Владимир Башев” с профил – разширено изучаване на френски език и специалност – възпитател в детско заведение.

През 1995 г. завършва Медицински университет София,а през 2004 г. придобива специалност по Обща медицина. Д-р Дукова защитава успешно и Магистърска степен по Здравен мениджмънт.

До началото на 2000 година д-р Дукова работи в педиатричното звено на 21 Поликлиника София. Вече 12 години Д-р Дукова работи като Общопрактикуващ лекар в гр.София.

В периода 2005-2009 е член на комисията по лекарска етика към Софийска лекарска колегия на Български лекарски съюз (БЛС), а през 2009 г. е председател на Комисията по професионална етика на БЛС – София.

Управителен съвет 13

Доц. д-р Рени Йотова е родена в гр. София, на 20.06.1968 г.
Завършва Френска филология през 1991 г., а през 2001 г. защитава докторат в Универистета Париж X Нантер. От 2008 год. е доцент в СУ “Св. Климент Охридски”.

В момента Доц. д-р Рени Йотова е Ръководител на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа на Международната организация на франкофонията.

„Проблемът с алкохолната зависимост в България е изключително сериозен. Липсата на адекватни структури за превенция и лечение на болните довежда близките до отчаяние. Последиците от алкохолизма са много тежки за обществото. Убедена съм, че колкото повече се говори за проблема, толкова повече можем да помогнем на първо време за неговото осъзнаване, а после и за търсенето на общи решения и намиране на механизими за превенция. Аз не съм лекар, но тъй като съм се сблъскала отблизо с проблема, мисля, че мога да помогна чрез споделянето на своя личен опит и размислите и констатациите, до които ме е довел.”

Управителен съвет 14

Д-р Атанас Пелтеков е роден през 1969 г. в Благоевград.
Завършва Математическа гимназия в Благоевград, през 1995 година завършва Медицински университет в София, а през 2007 завършва магистратура по здравен мениджмънт.

Член е на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОЛБ), където активно се занимава с много дейности. От 12 години работи като лекар във “ГППМП Вигор” ООД. 4 години е в спешна помощ в 18 поликлиника.

„Посвещавам се на каузата за подобряване качеството на живот на хората с проблеми с алкохола заради честите “сблъсъци” с такива пациенти винаги завършващи с един изход.”