град: Шумен
име: Д-р Росица Телбизова
специалност: Психиатрия
заведение: Частен психиатричен кабинет
град: Шумен
име: Д-р Нели Николова Тодорова
специалност: Психиатрия
заведение: Държавна психиатрична болница - с. Царев брод; Частен кабинет - гр. Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 21
 
град: София
име: Д-р Дорита Кръстева
специалност: Психиатрия
заведение: Терапевтична практика „Кабинет № 6”
град: София
име: Д-р Георги Коев
специалност: Психиатрия
заведение: Завеждащ "Програма за психосоциална рехабилитация" в Държавна Психиатрична Болница за лечение на Наркомании и Алкохолизъм- гр.София
 
град: София
име: Д-р Георги Недков Василев
специалност: Психиатрия
заведение: МЦ „Хоризонт” – София, р-н „Лозенец”, ул „Болград” 5 тел. 02/9633280, 0889968057 ; МЦ „Алфеус” – Бургас, ул. „Г. С. Раковски” 40, тел. 0888704842
град: Пловдив
име: Йорданка П. Христозова- Мандраджиева
специалност: психотерапия, психоаналитична перспектива, доктор на педагогическите науки
заведение: Специализиран кабинет по психотерапия и консултиране към Фондация "Алтернативи за култура и образование"- гр. Пловдив; МБАЛ "Асеновград" , ет.2, каб.20- гр. Асеновград
 
град: Варна
име: Доцент Д-р Христо Кожухаров д.м.
специалност: Психиатър
заведение: МБАЛ "Света Марина"
град: Бургас
име: Д-р Николай Янчев Зъбов
специалност: Психиатрия
заведение: ЦПЗ "Проф. Д-р Иван Темков"- гр. Бургас, отделение за зависимости и гранични състояния