град: Пловдив
име: Йорданка П. Христозова- Мандраджиева
специалност: психотерапия, психоаналитична перспектива, доктор на педагогическите науки
заведение: Специализиран кабинет по психотерапия и консултиране към Фондация "Алтернативи за култура и образование"- гр. Пловдив; МБАЛ "Асеновград" , ет.2, каб.20- гр. Асеновград