град: София
име: Д-р Дорита Кръстева
специалност: Психиатрия
заведение: Терапевтична практика „Кабинет № 6”
град: София
име: Д-р Георги Коев
специалност: Психиатрия
заведение: Завеждащ "Програма за психосоциална рехабилитация" в Държавна Психиатрична Болница за лечение на Наркомании и Алкохолизъм- гр.София
 
град: София
име: Д-р Георги Недков Василев
специалност: Психиатрия
заведение: МЦ „Хоризонт” – София, р-н „Лозенец”, ул „Болград” 5 тел. 02/9633280, 0889968057 ; МЦ „Алфеус” – Бургас, ул. „Г. С. Раковски” 40, тел. 0888704842