град: Шумен
име: Д-р Росица Телбизова
специалност: Психиатрия
заведение: Частен психиатричен кабинет
град: Шумен
име: Д-р Нели Николова Тодорова
специалност: Психиатрия
заведение: Държавна психиатрична болница - с. Царев брод; Частен кабинет - гр. Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 21