София

Д-р Георги Коев

Специалност:
Психиатрия
Медицинско заведение:
Завеждащ "Програма за психосоциална рехабилитация" в Държавна Психиатрична Болница за лечение на Наркомании и Алкохолизъм- гр.София
Специализирал психиатрия на зависимостите в различни престижни школи в чужбина, с над 40г. трудов стаж като психиатър. Ръководител на "Програма за медикаментозно асистирано лечение с антагонисти и агонист-антагонисти " -ГПИСПП "Коев и Сие"-ООД, ул.Веслец 30 Преподавател в Катедрата по психиатрия към МУ гр.София- Александровска болница.