София

Д-р Георги Недков Василев

Специалност:
Психиатрия
Медицинско заведение:
МЦ „Хоризонт” – София, р-н „Лозенец”, ул „Болград” 5 тел. 02/9633280, 0889968057 ; МЦ „Алфеус” – Бургас, ул. „Г. С. Раковски” 40, тел. 0888704842
През 1996 – 1997 година специализира работа по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества в САЩ като Hubert Humphrey Fellow, спонсориран от Националния Институт по Злоупотреба с Наркотици (NIDA). Има магистърска степен по обществено здравеопазване от Университета Джонс Хопкинс – САЩ. През периода 2000 – 2005 е Директор на Националния Център по Наркомании. От 1999 г. е международен обучител по Мотивационно Интервюиране (МИ) и обучава български професионалисти в тази терапевтична модалност. Участва от 2004 до 2008 година, като дългосрочен консултант по Компонент 4 „Превенция на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотични вещества” в Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Р България, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. E-mail: georgi63vasilev@gmail.com