Пловдив

Йорданка П. Христозова- Мандраджиева

Специалност:
психотерапия, психоаналитична перспектива, доктор на педагогическите науки
Медицинско заведение:
Специализиран кабинет по психотерапия и консултиране към Фондация "Алтернативи за култура и образование"- гр. Пловдив; МБАЛ "Асеновград" , ет.2, каб.20- гр. Асеновград
Завършено образование в СУ "Климент Охридски" със специалност "Педагогика" през 1991г. и специализация по социална педагогика. Доктурантура по теория на възпитанието и дидактика - 2008г. Дипломиран Психодрама-терапевт ,тренинг по психодрама, социометрия и групова психотерапия към “Психотерапия 2000”. Използвани терапевтични методи - психотерапия, психоаналитична перспектива. Член на БАП /Българска асоциация по психотерапия/ и Българското дружество по психодрама и групова терапия, на Европейската федерация на обучителните организации по психодрама (FEPTO), както и член на "Българска асоциация за Лаканианска психоанализа" и на New Lakanian School. Опит в работата с различни по възрастов, социален и национален състав групи - индивидуално консултиране на ученици, учители и родители, доброволци от Корпуса на Мира, САЩ. Формира се и психоаналитично към "Българско пространство за психоанализа". Професионални интереси и практика в областта на индивидуалната психотерапия и консултиране на деца, юноши и възрастни при емоционални, поведенчески и психични разстройства: тревожности, зависимости, хранителни разстройства и др. Работи с групи за собствен опит с деца и възрастни. Участва в национални и международни конференции на Европейската асоциация по психотерапия. Има публикации, свързани с психотерапевтичната работа с деца, лишени от родителски грижи и др.