Шумен

Д-р Росица Телбизова

Специалност:
Психиатрия
Медицинско заведение:
Частен психиатричен кабинет
Завършва образование в Медицински университет- гр. Варна. Работи в психиатрия в Държавна психиатрична болница- с. Царев брод, Шуменска област. Защитава докторантура по психиатрия в Медицинска Академия към Катедра по психиатрия- гр.София през 1985 г. От 1986 г. работи като завеждащ отделение "Гранични състояния", а в последствие и като началник отделение за зависимости, гранични състояния и геронтопсихиатрия. Ежегодно участва в квалификационни курсове към СДК- гр.София. Участва в обучение за комуни на наркозависими на гръцка комуна "ИТАКА". В момента се занимава с наркология, гранична психиатрия и работи в частен психиатричен кабинет в гр.Шумен.