Шумен

Д-р Нели Николова Тодорова

Специалност:
Психиатрия
Медицинско заведение:
Държавна психиатрична болница - с. Царев брод; Частен кабинет - гр. Шумен, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 21