Въпроси
 
1. Колко често приемате напитка, съдържаща алкохол?
Никога
Веднъж месечно или по-рядко
2-4 пъти месечно
2-3 пъти седмично
4 и повече пъти седмично
2. Колко напитки, съдържащи алкохол приемате в типичен ден, когато пиете?
1-2
3-4
5-6
7-9
10 и повече
 
3. Колко често ви се е случвало да изпиете 6 или повече напитки, ако сте жена или 8 и повече напитки, ако сте мъж на един повод през последната година?
Никога
По-малко от веднъж месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
4. Колко често през последната година сте установявали, че не можете да спрете да пиете след като веднаж сте започнали?
Никога
По-малко от месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
 
5. Колко често през последната година сте се проваляли в неща, които естествено се очакват от вас поради вашето пиене?
Никога
По-малко от месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
6. Колко често през последната година сте се нуждаели от алкохолна напитка сутрин за започване на деня след тежко запиване?
Никога
По-малко от месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
 
7. Колко често през последната година сте имали чувство за вина или разкаяние след пиене?
Никога
По-малко от веднъж месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
8. Колко често през последната година сте били неспособни да си спомните какво се е случило предходната вечер поради това, че сте пили?
Никога
По-малко от месечно
Веднъж месечно
Веднъж седмично
Дневно или почти ежедневно
 
9. Случвало ли се е Вие или някой друг да бъде наранен като резултат от вашето пиене?
Не
Да, но не през последната година
Да, през последната година
10. Случвало ли се е близък или приятел, лекар или друг здравен специалист да бъде загрижен за вашето пиене или да Ви е предлагал да спрете?
Не
Да, но не през последната година
Да, през последната година