Същност на заболяването

Алкохолизъм е широко употребяван термин, обозначаващ проблемите, свързани с употребата на алкохол. От гледна точка на общата медицина алкохолизмът е хронично заболяване често с прогресиращ ход. В психиатрията са се наложили по-специфични термини:

Остра алкохолна интоксикация – състояние, възникващо след употреба на алкохол и водещо до нарушения в съзнанието, познавателните функции, възприятията, емоциите и поведението, както и други психофизиологични реакции. Това състояние се дължи на острите фармакологични ефекти на алкохола и е напълно обратимо, освен в случаите на тъканно увреждане или други усложнения (травма, кома, гърчове и други).

Вредна употреба (злоупотреба) – начин на употреба, който уврежда здравето (на тялото и/или на психиката). Вредната употреба се счита за изразен алкохолизъм, когато консумацията продължава, въпреки появата на социални и здравословни проблеми.

Синдром на зависимост – съчетание от поведенчески, познавателни и физиологични прояви, което включва силно желание за прием на алкохол, затруднен контрол върху приема, продължение на употребата, въпреки наличието на вредни последици, даване на приоритет на приема на алкохол пред другите видове активности и ангажименти, повишен толеранс и понякога състояние на абстиненция.

Абстинентно състояние – съчетание от няколко симптома с различен интензитет, които се появяват след пълно спиране или намаление на алкохола, ако е употребяван редовно за дълъг период от време.

Делир – усложнено абстинентно състояние с нарушения в психиката, които включват помрачено съзнание, обърканост, зрителни халюцинации с неприятно съдържание, тремор, страх, нарушения в координацията, изпотяване, висока температура, безсъние, кошмари, по-изразени вечер.

В своята същност алкохолизмът е заболяване, което включва проблеми с контрола върху консумацията, натрапчиви мисли за алкохол, продължаване на употребата дори след възникване на проблеми, прогресивно увеличаване на количеството за постигане на същия ефект (физическа зависимост) и симптоми на абстинентно състояние при намаляване или спиране на употребата.

Според данни на Световната Здравна Огранизация повече от 140 милиона хора в целия свят страдат от алкохолизъм.