Кои сме ние

Сдружение „Лига на умерените” е създадено през месец Август 2012 год. с цел предоставяне на информационна и здравна помощ по темата за алкохолната зависимост.

Главната цел на Лига на умерените е запознаване на обществеността с проблемите на алкохолната зависимост под форма на обучителни семинари и информационни кампании, както и създаването на центрове за обучение на алкохолно зависимите и насочването им към подходящо лечение.